«Til ære for silda» er eit spennande kulturprogram som finn stad i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg torsdag 4. november klokka 19.00.

Mellom anna viser ein filmen om sildefiske, ”Det salte sølvet” av Brynjar Stautland, med mellom anna Einar og Terje frå Smedholmen som eit par av aktørane. Her er det òg eit intervju med Emil Moe.

Vidare vert det kåseri/foredrag av Inge Halstensen og ein av ”sildakongane” frå Haugesund, Tor Kyvik, opprinneleg frå Stord.

Etter førestillinga vert det sildebord i foajeen med smaksprøvar av ”sild i ymse former” saman med den nylanserte ”fitjarpoteto”.

Silda er levert av Kyvik, og sildebordet vert tilrettelagt av kjøkkensjef på Cornelius, fitjarbuen Odd Einar Tufteland, og elevar/lærarar frå Fitjar vidaregåande skule.

I tillegg vil Martin Hatlevik syngja eit par viser.

Det heile kostar kr. 150,-