Svein Lunde. Foto: Statsbygg

Generalforsamlinga i Opero har valt Svein Lunde som styreleiar. Rett etter at han blei vald, gjennomførte han store omorganiseringar i bedrifta.

Lunde var lensmann i Fitjar frå 1991 og heilt fram til lensmannskontoret på Fitjar vart stengt i 2017.

No har 65-åringen blitt vald som styreleiar i Opero. Det vart avgjort under generalforsamlinga til Opero tidlegare i juni. Han tek over etter mangeårig styreleiar Arnulf Ingvaldsen.

Selskapet får også to nye styremedlemmer: Torstein Aarthun frå Kvinnherad og Line Remøy Bertelsen frå Sveio. Siren Eldøy Hinderaker frå Stord og Geir Ove Sele frå Bømlo held fram i styret som før.

Rett etter at det nye styret vart valt, blei det halde ei ekstraordinær generalforsamling. Den første saka den tidlegare Fitjar-lensmannen fekk brynt seg på, var større omorganiseringar i selskapet.

Det skuldast at NAV Vestland har gitt pålegg om at tiltak som går på førebuande trening, må organiserast i eit eige selskap. Opero AS blir dermed delt opp i tre selskap. Dagens Opero AS blir eit reint eigarselskap under namnet Opero Holdning AS. Tiltaka vert lagt i eit heileigd dotterselskap, og drifta av Ås barnehage vart lagt til eit separat selskap.

– Som følgje av omorganiseringa, der Opero Holding (tidlegare Opero AS) vert eit reint administrasjon- og eigarselskap, er det utarbeida forslag til heilt nye vedtekter for selskapet.