Fredag hørte vi tydelig de ”krriende” sommerlydene fra ternene i Havn. Det ser ut som det er Makrellternene (Sterna hirundo) som er tilbake på sine gamle trakter.

Makrellternen er den vanligste av ternene langs vår langstrakte kyst. Langt har de fløyet, fra sine varme og solfulle overvintringsplasser i sør. Kroppsvekten for en terne er ca.130 gr. Vingespennet ligger på 70 – 80 cm. De er ytterst på bergene og har funnet sine små reirgroper i berget.

Det kommer nok flere av dem.

Rødnebbternen (Sterna paradisaea) kommer nok også, den har lengst trekk, like fra Antarktis. Denne fuglen er noe mindre, ca. 100-125g. Som navnet sier er nebbet rødt mens Makrellternens er svart ytterst på nebbet sitt. Som jeg har skrevet før, er dette den fuglen som har lengst trekk for å kunne nyte mest sol, lys og sommer hele året. Den lille fuglen tilbakelegger årlig en strekning på ca. 35 000 km.

Det er ganske imponerende!

Så får vi håpe at ternene finner nok mat hos oss i år også.

I media har en kunnet lese om sjøfuglenes vanskelige leveforhold langs norskekysten. Livsgrunnlaget deres er ute av balanse. Hardt fiske på tobis og annen fisk i havet kombinert med klimaendringene, får alvorlige konsekvenser for alle sjøfuglene våre og fuglelivet ellers mellom holmer og skjær.

Plukking av egg, plyndring fra mink og uro av båttrafikk, er også faktorer som reduserer artenes hekkesuksess.

– Uansett, et sommereventyr er i gang !