På laurdag 10.10 er pappa`n vår 40 år,
og me skimtar litt gråe hår.
Mamma har kalla inn til fest,
for å feira den ho likar best.
Me skulle gjerne vore med i starten,
men ser fort at då hadde du fått opp farten.
I staden seier ropar me høgt GRATULERA,
og skal finna anna å gjera.
KJEMPEGLAD i deg, pappa.
Bamsekos frå Torstein, Thea, Trym og «kånemor»