«Streng gudsgfrykt og stor livsglede» er tittelen på temakvelden på torsdag. Ein salmekveld med blikk på Petter Dass og andre diktarar frå barokken.

I tillegg til Petter Dass vil det bli nytta tekstar frå Thomas Kingo og Dorthe Engelbrektsdatter, dei største norsk/danske salmediktarane frå barokken.

– Kyrkjelyden har vedteke å ta i bruk den nye salmeboka, og me har bladd litt i ho for å finna kva som er kjent og kva som er nytt. Det vert eit dykk ned i ei tid der salmediktinga sto sentralt, og der kontrastane var store, heiter det i ei pressemelding om kvelden.

Osternes Mannskor skal syngja Petter Dass og Dorthe Engelbrektsdatter med Martin Hatlevik og Gurid Refvik som solistar.

Sigrid Fangel skal lesa nokre av tekstane, og det vert sjølvsagt fellessong.

Bendicte Meyer skal binda det heile saman og forsøka å setja tekstane inn i ein historisk/litterær samanheng.