«Den god kvardagen? Å gjera dei vonde dagane gode – nok», er tema når Bjarte Stubhaug stiller til temakveld i Fitjar kyrkje, førstkomande torsdag.

Arrangørane utdjupar temaet ytterlegare og skriv: «Alle er vi vel på jakt etter livslukka, eit godt liv, gode dagar. Ikkje berre helg og høgtidsdagar og toppturar, men også i kvardagen. Og så er dagen og livet ikkje alltid berre godt, men ofte grått – og stundom vondt.

Korleis kan eg møte slike dagar, gjera dagane levelege og gode. Går det an å seia noko klokt om dette?»

Det er noko av det Stubhaug vil prøve å svare på under denne temakvelden.

På temakvelden 28. november i Fitjar kyrkje skal Bjarte Stubhaug snakka om dette temaet.

Det vert musikkinnslag ved Gurid Refvik og Harald Rydland.