Telefonsentralen til kommunen er for tida ute av drift. Telenor jobbar med å retta opp feilen.

Dei som skal ha kontakt med Fitjar bu- og behandlingssenter kan ringa 903 67 412 ev. 904 78 103
 
Helsestasjonen kan nåast på tlf. 480 48 730.