Ein taubåt har kantra ved Fitjar Mek. To menn er tekne opp av sjøen. I følgje Hovudredningssentralen er den eine stadfesta omkomen medan den andre vart berga.

Mannen som vart berga, vart redda av ein lokal hobbyfiskar som var ute for å trekkje teiner saman med sonen sin.

Det er vakthavende redningsleiar ved Hovudredningssentralen på Sola, Nils Ole Sund, som opplyser til bt.no at den eine av dei to som ble tekne på land etter forliset på Fitjar, er stadfesta omkomen.Den omkomne skal ha lege innesperra i den kantra taubåten i nærmare ein time.

Raske redningsmenn
Ulykka vart meldt kl. 11.04, og redningsmannskapa kom fram til ulykkesstedet vel en halv time etter første melding, mellom anna dykkarar frå Bergen Brannvesen som kom i luftambulanse. – I tillegg hadde vi Kystvakta liggjande i Langenuen. Dei hadde òg dykkarar om bord. Derfor gjekk det relativt raskt å få redningsmannskapa på plass, opplyser Sunde.

Området vart avsperra for pressa.

Ifølgje h-avis.no skal  mannen som omkom vere busett i Stord kommune. Han let etter seg kone og vaksne barn.

Politiet har no frigjeve namnet på den omkomne, og me kan difor opplyse om at det var  55 år gamle Kåre Magnar Alvsvåg, busett  på Stord,  som omkom i båtulykka på Fitjar 22.2.14.

 


Sjå òg her, og her.

buying oral steroids