Laurdag og søndag 29. og 30. januar 2011 inviterer kyrkja alle 3. klassingane i landet  til å vere agentar for å løyse oppdrag og mysterium i kyrkja.

Fitjar kyrkjelyd inviterer denne helga alle 3. klassingane til å vere Tårnagentar i kyrkja. Gjennom helga skal vi løyse oppdrag og mysterium og utforske kyrkja, tårnet og klokkene. Barna bur heime, men vi vil vere saman laurdag og søndag. Tårnagenthelga blir arrangert i mange kyrkjer i heile landet samstundes, og det kan bli så mange som 10 000 Tårnagentar til saman.

Kyrkjetårn og andre hemmelege stader…

Kyrkjetårnet er ein skjult skatt for mange barn. Det har me lyst til å gjere noko med. På laurdagen, vil vi saman med barn over heile landet klatre opp i kyrkjetårnet denne helga. Mange vil også granske om det finst andre hemmelege stader i kyrkja, slik som ein kjellar eller eit anna skjult rom.

Bibelforteljingane

I Bibelen, boka om mysteria, finn agentane både agenttips og forteljingar som hjelper dei med å løyse oppdraga. Kanskje får forteljingane ringverknader for både agentane og for andre…

”Englevakter”

Vil du vere ”Englevakt”? Ein Englevakt er ein som er med og passar på barna nokre timar denne helga, ein som kan vere saman med gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, m.m.

Ny nettstad for barn

Søndagsskulen har utvikla nettstaden www.tarnagentene.no. Her kan barna bli Tårnagentar, dei kan få eit eige agentbevis og løyse endå fleire oppdrag.  Dei som ønskjer det, kan også danne ein eigen Tårnagentklubb som er heilt, heilt hemmeleg….

Tårnagenthelga er utarbeidd av Kyrkjerådet i samarbeid med Søndagsskulen.

Påmelding

Påmelding for barn og ”Englevakter” skjer til Olav J. Oma på e-post olom@fitjar.kommune.no eller tlf. 53458522.

Helsing, – fullt hemmeleg frå oss i Fitjar kyrkjelyd