Me vil gje ein stor takk til bibliotekaren, Silje Vågen Torbjørnsen, for eit flott innslag på foreldremøtet til Fitjarstølane barnehage onsdag 14. september.

Ho snakka om kvifor det er viktig med høgtlesing for barna, og ho hadde med eit utval av nye barnebøker biblioteket har fått inn.Me inviterte ho for å understreke vårt satsingsområde som er kommunikasjon, språk og tekst. I tillegg til at barna lærer uttale og nye omgrep, har me fokus på språkleg medvit, dei lydmessige og innhaldsmessige sidene ved språket. Me vaksne er bevisst vår rollle som språkmodellar og nyttar naturlege situasjonar til undring og aktiv dialog saman med barna.

Silje hadde sterk fokus på høgtlesing, som ein viktig del av barna si språkutvikling. Høgtlesing er med på å vekke interessa for tekst og bøker. Som igjen er viktig når barna byrjar på skulen, og skal knekke «lesekoden». Bøker gir rom for undring og fantasi. Resultatet kan føre til gode samtaler mellom barn og voksne.

Det siste bibliotekaren sa: «Hugs det er aldri for seint å begynne!!»

Helsing personalet frå

Fitjarstølane barnehage.