Kyrkjelyden sin årsfest søndag ettermiddag var prega av glede og takk, for livet i Herren, for trufaste arbeidarar, for nye medarbeidarar og for eit stort flott kakebord. 

Diktlesing av Sigrid Fangel, flott song av Silje Rydland, gledestale ved prost Svein Arne Teodorsen, glade småbarnstreffungar, gledessong ved Osternes mannskor og allsong frå den nye salmeboka satte den store festlyden på omkring 170 små og store kyrkjelydsmedlemmer i den rette feststemninga, før dei stilte seg i lang, lang kø for å smaka på alle dei gode festkakene som var bragt til huset. 

Etter at kakebordet var skrapt og ungane var blitt høge på sukker var det duka for humoristisk innslag, meir song og ikkje minst tid for å heidra gode arbeidarar som no har slutta etter lang, trufast teneste for kyrkja. Harald Johan Sandvik har hatt stillinga som kyrkjeverge i 17 år og fekk takk frå både prost, prest og fellesrådsleiar. Sandvik har og vore klokkar i mange år. Endre Inge Stokken har etter heile 27 års trufast teneste som kyrkjetenar no gått over i pensjonistens rekkjer: Rasmus Fitjar som Stokken overtok stillinga etter og som no er fellesrådsleiar, takka Endre Inge for den gode og trufaste jobben han har gjort med å halda kyrkjegarden og kyrkja i stand i så mange år.  

Dei nye arbeidarane Harald Rydland (kyrkjeverge), Kristian Skumsnes (kyrkjegardsarbeidar), Birgitte Drønen Brenne (kyrkjetenar) og Vigdis Orre Olsen (frivillig kontormedarbeidar ein dag i veka) vart ynskt velkomen og synt fram for festlyden. 

Småbarnsglede.
Foto: Rune Longfjeld Rimmereid

20140202 silje Foto HR

Silje song om Guds godhet som har satt så djupe spor.
Foto: Helga Rimmereid

20140202 kyrkjelyden sin aarsfest HR12

Gled dykk i Herren! oppmoda prost Svein Arne Teodorsen. 
Foto: Helga Rimmereid

20140202 kyrkjelyden sin aarsfest HR13

Songglede frå Osternes mannskor. 
Foto: Helga Rimmereid

20140202 kyrkjelyden sin aarsfest HR14

Kakeglede!
Foto: Helga Rimmereid