Me ynskjer å takka Kari Anita Larsen som i fleire år har vore med oss og dreve Babysong og småbarnstreff. Du har vore til stor hjelp for oss, og me er glad  for at du er så positiv, og at du og vil hjelpa oss litt vidare sjølv om dine eigne ungar skal i barnehagen.
Helsing Astrid og Helga