Folk som ringde oss på morgonkvisten i dag, trudde knapt det dei såg. Heile Håkonarstatuen var tilgrisa av tagging, utført med raud sprøytemåling.

Lensmann Svein Lunde har vore på åsstaden og sjekka styggeskapen. Han ser alvorleg på saka, og heilt utan spor er han ikkje. Eit ektepar frå frå bygda som køyrde forbi kyrkja i 04:30 tida i natt, observerte at det var at det var folk ved Håkonarstatuen på dette tidpunktet. Dei merkte seg og ein gamal kvit Audi som var parkert mest inne i  hekken utanfor. Om observasjonane peikar på at det er fastbuande som har vore på ferde, eller folk utanfrå, vil lensmannen på noverande tidspunkt ikkje seia noko om.

Ordførar Agnar Aarskog er for tida på Kypros, men seier at han er sjokkert over at at nokon kan finna på noko slikt, og vonar inderleg det vil gå greit å få vekk den skjemmande raudmålinga.

Håkonarmonumentet er laga av Anne Grimdalen og vart avduka i 1961 med sjølvaste Kong Olav V til stades.

 

(Fitjarposten.no sin aprilspøk 2007. Håpar de sette pris på moroa. 🙂 )