Torsdag 14. april vert det konsert i Fitjar kyrkje. Denne gongen er temaet vigd påskehøgtida.

– Programmet spenner vidt, og det vert presentert av Tor Grønn (orgel), Anne Lene Østvold Jordåen (fløyte), Irene Simonsen (piano) og med Eli Simonsen som tekstlesar.

Tor Grønn har vore organist i Nykirken i Bergen i mange år, og han er kjent som ein dyktig formidlar av både eldre og nyare orgelmusikk. I Fitjar skal han spela verk av Bach, Ketelbey og dei norske komponistane Christian Cappelen og Bjarne Sløgedal.

Albert William Ketelbey er mannen bak verket som nærmast vart ein ”hit” då det kom ut i 1915: «I en klosterhage», og me får høyra dette på torsdag.

Østvold Jordåen og Irene Simonsen, begge kjende i regionen som aktive og dyktige musikarar, skal framføra ein av Bach sine fløytesonatar, og Eli Simonsen bind det heile saman med eit utval tekstar om påskebodskapen.

Me ønskjer alle velkomen til eit avbrekk frå kvardagen der ein får høve til å konsentrera seg om påskebodskapen gjennom ord og tonar, seier arrangørane.