Waleed Brisam var tidlegare kommuneoverlege i Fitjar kommune. Foto: privat

Nyleg avgått kommuneoverlege i Fitjar meiner kommunen ikkje har gjort nok for å takka dei som har stått tettast på koronakrisa.

Av: Waleed Brisam,
Tidlegare kommuneoverlege i Fitjar kommune

Jeg vil hilse og takke alle ansatte i helse- og omsorgssektoren i Fitjar kommune for deres uvurdelige innsats i løpet av pandemiperioden. Det er dessverre synd at ingen har nevnt dette mens det var samvittighetsfulle samfunnsmedlemmer som stod på i tjenesten, dag og natt i de mørke og urolige tider som har gått.

Det er synd at et lokalt samfunn ikke husker dette på alle nivå. Jeg synes ikke det må koste lokalsamfunnet noe å huske på de som har bidratt til at pandemiperioden har gått ganske unotert.

Er det en del av kulturen i distrikts-Norge at vi glemmer de minste menneskelige initiativ, som å støtte hverandre og rose de som gjør en særlig innsats? Hva er det som skiller distrikts-Norge fra hele verden?

Verden har i forskjellige anledninger vist sin respekt og støtte for de som har stått ansikt til ansikt med faren, og risikoen for å bli smittet og overføre smitten til deres nærmeste. Hva er det som er galt med distrikts-Norge?

Kommunen har gitt 100.000 kroner til velferdsklubben i Fitjar, som ikke vet hva det skal hjelpes med. Det kommer et brev fra rådmannen i Fitjar full av ros til den politiske ledelsen, men ikke et eneste ord til medarbeidere i helse- og omsorgssektoren. Det er virkelig en synd og en skam.

Fine ord er gratis og koster ingenting, men har betydelig mening og påvirkning på et menneske. Jeg håper at mine ord kommer fram og at de ikke blir oppløst i politiske interesser.

Pass på deres ansatte, ellers kan distrikts-Norge virkelig ikke skille seg fra et totalitært regime fra gamle dager, og stemmer ikke overens med det 21. århundret.