For ei tid tilbake etterlyste me endå ein gong ein sykkel. Ved hjelp av fitjarposten sine lesarar er han no funnen. Det er òg ein nesten ny sykkel me ikkje kjenner eigaren til.

Sykkelen som no er funnen ser du på biletet ovanfor. Kjenner du han att, kan du ta kontakt med oss i Fitjarposten på mobil: 481 51 491.