På heimesida til Lindesnes Fyr kan me lesa at John Fredrik Hartvedt har sykla Noreg på langs i år òg.

For to år sidan sykla Jon Fredrik åleine frå Nordkapp til Lindesnes på moro. I år har han òg sykla den lange ruta frå nord til sør, men denne gongen i jobbsamanheng.

Han arbeider på kollektivet Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet på Sand i Ryfylke. Han hadde ein av bebuarane med seg på den lange turen, som du kan lesa om på heimesida til Lindesnes Fyr.