Det hjelper tydelegvis å annonsera etter tapte syklar på fitjarposten.no

Berre timar etter at me la ut etterlysing på den siste sykkelen, er han komen til rette.

Takk til gode hjelparar.