Dagny Nerhus i Koløyo har i lengre tid teke vare på ein sykkel som ho ikkje kjennar eigaren til.

No vonar ho at rette eigar skal studera biletet og melda seg.

Saknar du denne sykkelen, kan du altså ringja til

Dagny Nerhus  – 926 41 501.