Har du sett ein slik sykkel i det siste?
Denne Nakamura-sykkelen forsvann frå Tednekleivo for rundt ein månad sidan.
Har du opplysningar som kan hjelpa eigaren å finna han igjen, kan du ringja 905 85 586.