Det nærmar seg starten på bygginga av det nye seniorsenteret, og ein har allereie starta opp med seniordans.

Tre fitjardamer, Ingunn Raunholm, Elin Korneliussen og Amarjit Koløen, har vore på kurs og instruerer dei andre.

– Me startar som oftast i ein ring, og så blir det  både polka-, vals- og tangotrinn. Endå til samba er på dansemenyen. Men det heile er tilpassa seniorar, får me vite.

Musikken var i alle fall både livleg og vakker då me var innom ved middagstid i dag, og me såg ikke anna enn at deltakarane hadde det  kjekt i lag.

– Me ser berre ein mann?

– Det gjer ikkje så veldig mykje i denne samanhengen. Det er ikkje pardans i vanleg forstand me driv med. I staden for mann og dame snakkar me om om blå og raud og har band på oss som syner kven som er kva. Me dansar heller ikkje med same partnaren heile tida. Av og til er me i ring, av og til fire og fire, og av og til er det to og to som dansar saman.

– Men det hadde sjølvsagt vore kjekt om fleire menn og vil ta del, smiler instruktørane til slutt.