Programleiar og songar Svein Johnsen kjem til Fitjar førstkomande onsdag.

Johnsen er kjent som programleiar i TV-Visjon Norge. Han har òg gjeve ut fleire CD-ar. Først under namnet Cowboytvillingene, saman med tvillingbroren Kåre, og i det siste eigne produksjonar. Møtet finn stad på Fitjartun, onsdag kveld. (Sjå annonse til høgre på nettsida.)