Ivar Thorkildsen i Veg – Haugaland/Sunnhordland distrikt, under Statens Vegvesen region Vest, har merka seg innlegget til lesaren vår  som irriterte seg over manglande info, og kjem med følgjande svar som du kan lese nedanfor.
"Det ble sendt ut pressemelding og informasjon til diverse involverte etater og andre 15.10.07. Dette være seg bl.a. kommunene Stord og Fitjar, Tide som la ut erstatningsruteplan i Sunnhordland 16.10.07 osv.

Statens vegvesen har også annonse/kunngjøring i Sunnhordland 17.10.07 og 18.10.07

Videre ble det ved gjennomføringen av stengningen satt opp skilt flere steder.

  • Ev 39 x Rv 545 v/ Sandvikvåg
  • Ev 39 x Rv 545 v/ Meatjønn
  • Rv 545 x Fv 72 v/ Dåfjorden
  • Rv 545 x kom. veg til SIM
  • Rv 545 v/ Sagvåg skule
  • Rv 545 Fitjar sent.

Det er beklagelig at noen ikke har tilgang til / sett denne annonseringen, men det kan ofte være vanskelig å nå alle som har behov for denne type informasjon.", skriv Thorkildsen.