Bård Inge Bøe køyrer tøffe, men tilpassa treningsrundar med gjengen. I bakgrunnen er dei i gang med uttøyinga. Foto: Håkon C. Hartvedt

Kvar tysdag føremiddag gjev Fitjar kommune menn i alderen 60 + eit supert, gratis, førebyggjande trimtilbod, leia av fysioterapeut Bård Inge Bøe. Og deltakarane kosar seg.

Det heile går føre seg på Fitjar Treningssenter i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg. Etter ei valfri oppvarming på 10 minutt der aktørane mellom anna kan velja mellom sykling og tredemølle, køyrer Bøe dei nokre rundar med styrketrening. Her får dei fleste musklane sitt. Trygt og inspirerande leia av fysioterapeuten.

Så vert det heile avslutta med skikkeleg uttøying. 

Det heile varer ein time.

Og deltakarane let vel. 

Berre etter tre gonger fortel dei om betre rygg og ny treningslyst. 

-Eit supert førebyggjande tiltak som på sikt vil spara kommunen for mykje pengar, meiner både Bøe og deltakarane.

Og då har me ikkje ein gong nemnt den sosiale biten…

 

Bård Inge Bøe køyrer tøffe, men tilpassa treningsrundar med gjengen. I bakgrunnen er dei i gang med uttøyinga. Foto: Håkon C. Hartvedt

Meir uttøying. Foto: Håkon C. Hartvedt
Meir uttøying. Foto: Håkon C. Hartvedt

Nils Vestbøstad i ro-maskinen. Foto: Håkon C. Hartvedt
Nils Vestbøstad i ro-maskinen. Foto: Håkon C. Hartvedt

-Eg merker allereie etter tre gonger at eg er mindre stiv i ryggen, seier Karvel Strømme. Foto: Håkon C. Hartvedt
-Eg merker allereie etter tre gonger at eg er mindre stiv i ryggen, seier Karvel Strømme. Foto: Håkon C. Hartvedt