Ein av våre lesarar har sendt oss eit bilete som syner ein bil som er dumpa på det kommunale området i Årskog. Me har berre eitt ord for dette: Stygt! – og det i dobbelt forstand.