-Det vert høve for eldre og uføre¨å venda seg til frivilligsentralen og få tilkjørt strøsand, melder nettsida til Fitjar kommune.

Interesserte kan ringja tlf. 53 49 90 91