Spinnglatte vegar og fortau i dag, men strøinga er i gang.

Underkjølt regn gjorde at det var mest skeisebane på vegane i kommunen i dag. Fv 534 vart relativt tidleg salta, men mange måtte nærast «liste» seg av stad med bilen på småvegane, før dei kom inn på han. Noko særleg betre å ferdast til fots var det heller ikkje.

Men strøinga har no kome godt i gang og er mange plassar for lengst ferdig, og Tore Nesbø i Fitjar kommune opplyste til fitjarposten.no tidlegare i dag at dei ville «ta heile runden». Så om ikkje lenge vil det nok bli monaleg betre å ta seg fram, både på vegar og fortau, rundt om i bygda.

Ein stor lastebil køyrte utfor vegen i Havn, men var greitt dregen opp på vegen att med redningsbil.