Straumen var i kveld vekke i store delar av Sunnhordland på grunn av feil på ei hovedlinje.

SKL jobba febrilsk, men systematisk med  å finne feilen på sentralnettet som slo ut straumen over eit så stort område, og etter kvart fekk dei fleste han tilbake.

I Fitjar forsvann straumen kl 19.30, og me fekk han tilbake rundt 22.30.