Ho kom på ein måte litt heim, Rannveig Hagen Leseth. Og ho kom svært godt. Saman med Tom Rydland og Fitjar Musikklag gav ho sambygdingane sine ein strålande konsert i Kultursalen i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg i kveld.

Høge forventningar hadde me. Men dei vart innfridde alle i hop.

Me har høyrt Rannveig mange gongar før, både som ung popvokalist, og som skolert solist i mellom anna "Messias". I kveld song ho både klassisk og musikalar, og ho har såvisst ikkje tapt seg. At ho har slite med forkjøling i det siste, merka me ikkje i det heile. Nydeleg, rund, uttrykksfull stemme, og med ei innleving, og eit uttrykk, som er få forunt å eige.

Og så Tom Rydland og Fitjar Musikklag…

Me visste at Tom hadde ein flott stemme. Men til no har me mest høyrt han i andre sjangrar. No veit me at han òg kan syngja musikalar, "og da so da helde".

Duettane med Rannveig var òg ei stor oppleving, og me både vonar og trur at me vil få høyre dei igjen.

Fitjar Musikklag held òg eit nivå, som etter vår ringe forstand, berre blir betre og betre. Ikkje minst avslutningsnummera i kvar avdeling var fantastiske. Ein stor blom til dirigent Per Olav Paulsen òg.

Og det var ikkje slutt med det heller. Silje Skåla som var solist på euphonium, imponerte med mjuke tonar og presise, hurtige løp på instrumentet sitt.

Og la oss heller ikkje gløyme lyden. Svært bra!

Ikkje rart at dei 200 som hadde teke turen til Kultursalen gav ståande applaus til slutt.