Julekonserten var ei rik oppleving. I år òg. Ikkje minst imponerte felleskoret.

Dei starta med "Three ships", fortsette med "Coventry Carol" og slutta med "O, Helga natt" med Tom Rydland som solist. Herleg. Flotte runde basstemmar, gode tenorar, mjuke sopranar og altar, og ei spennande og utruleg dekorativ obligatstemme på ein av melodiane.

Osternes Mannskor var også denne gongen flotte å høyre på, og spesielt basstemmene lød betre enn tidlegare.

Fitjar Musikklag har etterkvart nådd eit svært høgt nivå. Dei fekk dei og synt i kveld. Og skulekorpset som òg let juniorane opptre for første gong, er komen eit langt sted vidare, og ber bod om sikra rekruttering i Musikklaget.

Av meir vàre nummer nemner me Siri Eidnes som song ein melodi frå "Reisen til julestjerna", og "En stjerne skinner i natt" (svært vakkert) og Elisabeth Moldestad som igjen synte at ho kan skrive tekstar som få andre her i bygda.

Underteikna heldt ein kort andakt og knytte nokre ord til Jesus som kom til jorda med den beste julepresangen i verda. Gåva er fantastisk. Måtte me berre opna han!