-Konserten "We er women" var ikkje berre ein klassisk konsert. Det var ein konsert av høg klasse. Det seier Anne Marie Røed og Annbjørg Tvedt til Fitjarposten.no, etter konserten.

Det einaste dei to damene ikkje var nøgd med var frammøtet. Eit publikum på 50 syntest dei var altfor få, sjølv om det i klassisk-konsert-samanheng må seiast å vere svært bra.

-Konserten var likevel så bra at det skulle vore langt fleire som fekk med seg dette, fortset dei to, og peikar, i tillegg til det høge nivået, på  at konserten var svært variert.

-Dessutan synte "Trio femine" at dei maktar å samkøyre sceneopptreden og musikk på ein svært god måte, og dei viste på ein spennande måte og truverdig måte forskjellige sider av det å vere kvinne, både på godt og vondt, legg Annbjørg Tvedt og Anne Marie Røed til.