For å kunne halda liv i, og videreutvikla, fitjarposten.no er me avhengig av annonsørar og gode tips frå publikum. 

Me er takksam for kvart einaste bidrag.