Fleire UP-patruljar har i løpet av dagen gjennomført trafikkontroll i Leirvik og på Fitjar. -Til saman vart 167 bilførarar kontrollerte. Ni fekk forenkla førelegg for brot på vikeplikta i fotgjengerfelt, ni hadde for høg fart , ni vart tekne for "håndholdt" bruk av mobiltelefon  og 19 fekk gebyr for å ikkje bruke bilbelte, opplyser operasjonsleiar Agnar Austerheim ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.