Storspove i flukt over Storavatnet. Foto: Kjetil Rydland.

I dag var den spesielle lyden av storspove å høyra over søre enden av Storavatnet, og me kan gle oss over endå eit vårteikn.

Rimbareidspoven har ikkje vist seg enno, men oppe i Bygdo er det ingen tvil om at storspoven er tilbake.

I lag med langt mindre «smektande tonar» frå ender og gjæser, breidde den tindrande klåre røysta til storspoven seg utover Storavatnet i dag.

Som me har skrive tidlegare, er ikkje dette nokon uvanleg fugl, verken på Fitjar eller rundt om i Noregs land. Storspoven er ein fugleart i snipefamilien og er den største vadefuglen i Noreg, med ei lengd på ca. 55 cm og ei vekt på ca. 500–900 gram. Beina er lange, og det karakteristiske, bøygde nebbet er 10–15 cm langt.

Storspoven er ein trekkfugl som kjem i mars/april; han er altså komen tilbake til Fitjar i nokså vanleg tid i år. Han reiser igjen allereie i juli, så det gjeld å følgja med og nyta synet, og ikkje minst lyden.

Han viser seg nok snart på Rimbareid òg, men både tislavollsmannen og rydlandsmannen kan berre opna vindauge og øyre, så høyrer dei denne flotte fuglelyden.

Fakta om storspoven finn du via denne linken. Den karakteristiske lyden kan du høyra på fuglelyder.net.

SISTE: I dag, fredag, er storspoven å høyra over Rimbareid og Sentrum!

Og her eit ferskt bilete av rimbareidspoven. Foto: Kjetil Rydland.