Det vert storsamling på Fitjar bedehus i morgon kl. 17.00. Sjå annonsa nedanfor.

Klikk på biletet til høgre for å sjå annonsa i større format.