Uvêret lagar høg flo også på Fitjar, har me konstatert i kveld.

Me har vore og sjekka ved Dahlebuo, og kan konstatera at sjøen slår inn over kaien. Og i morgon kan sjøen stiga endå litt meir.

Årsaka til stormfloa er ein kombinasjon av fleire forhold, som me kan lesa meir om på nettsida til storm.no.

Vêrvarselet for helga er ikkje det beste, kan me lesa på www.yr.no: