Skal ein framleis ha 17 representantar i kommunestyret?

I møtet onsdag vurderte kommunestyret sin eigen storleik. Etter kommunelova § 7, 3. ledd, skal kommunestyret sjølv ta stilling til talet på medlemer i kommunestyret for neste valperiode. Vedtaket må gjerast innan 31. desember nest siste året i valperioden.

Kommunar som har under 5 000 innbyggjarar nest siste årsskifte før valet, kan velja å ha så få som 11 kommunestyremedlemer. Denne valperioden er det 17 medlemer i Fitjar kommunestyre. Kommunestyret vedtok å halda på 17 representantar også i neste valperiode.

Oversikta under er henta frå saka, og syner situasjonen i kommunane i fylket som har mindre enn 5000 innbyggjarar.

Kommune – Innbyggjarar 01.01.13 – Kommunestyremedlemmer
Etne – 4 040 – 21
Fitjar – 2 980 – 17
Tysnes – 2 736 – 21
Jondal – 1 046 – 17
Ullensvang – 3 403 – 21
Eidfjord – 952 – 17
Ulvik – 1 113 – 17
Granvin – 904 – 13
Fusa – 3 818 – 21
Samnanger – 2 424 – 21
Austevoll – 4 838 – 21
Vaksdal – 4 132 – 21
Modalen – 383 – 13
Øygarden – 4 563 – 23
Austrheim – 2 833 – 17
Fedje – 569 – 15
Masfjorden – 1 696 – 17

Ingressbilete: Kommunestyret i budsjettmøtet onsdag. Foto: Harald Johan Sandvik