Storhaugtun er eit område på Rossneset. Her vil GSE Sandvik byggje 24 leilegheiter, i fleire forskjellige størrelsar og utformingar.

-I første omgang er det snakk om ni einebustader /leilegheiter i rekkje og eit tun med fire leilegheiter som er knytt saman og som har eit fellesrom, hobbyrom og eit eige gjesterom. Einebustadane /leilegheitene får tre forskjellig størrelsar.

-Tunet med fire leilegheiter vil vere samla under eitt tak. Vidare vil eigarane av leilegheitene kunne nytte eit fellesrom der ein kan dekke til 30, eit hobbyrom og eit gjesterom som er knytt til tunet. Alle desse romma kan ein nå utan å gå utandørs. Samstundes vil alle leilegheitene ha eigne garasjar, seier Karl Sandvik til fitjarposten.no. Han har mellom anna brukt Annbjørg Tvedt som konsulent i planlegginga av tunet. -Ho har kome med mange gode råd som me har følgt, legg han til, og fortset:

Populært 
-Eg kom over denne ideen om tunløysing i Aftenposten. På Austlandet er slike leilegheiter blitt svært populære, seier Sandvik.
-Mange ser òg ein føremon i at ein kan passe litt på kvarandre på ein god måte. Til dømes ta inn post eller sjå til blomane når nokon er på reise og gje kvarandre litt hjelp når ein treng det, legg han til.

Arbeidet med bustadane startar i slutten av januar. Og vil vert innflyttningsklare i slutten av 2014. Alle bueiningane får sjølveigande tomt, og dei vil koste mellom 2,5 til 5 millionar kroner. Alle har utsikt mot Fitjarsjøen, og vestvende som dei er, vil dei heller ikkje mangle sol.

Når det gjelder Rossneset generelt opplyser Sandvik at dei til no har selt rundt 30 tomter.

Torsdag 30. januar vert det presentasjon av Rossneset på Fitjar Fjordhotell.
(Sjå annonse oppe til høgre på denne sida, og klikk på biletet i denne artikkelen for å få det større).