Grunneigarlaget for Storavatnet utførte 1. og 29.september 2007 eit omfattande garnfiske for å få oversikt over fiskebestanden. Dette er vanleg å sjekke omlag kvart 5 år, men no har det gått 10 år sidan sist prøvefiske vart utført.

Tidlegare har ein leigd inn profesjonelle til jobben, men i år vart oppdraget fordelt på gardane kring vatnet.

Prøvefiske frå 1997 viste ein røyebestand omlag dobbelt så stor som bestanden av aure. Frå 1990-1997 vart det fiska ca 8.000 røyer og aurar årleg. Driftsplanen for vatnet anbefalte då å auka uttaket til vel 12.000 fisk.

Størrelsen på røya i 1997 var 200g, auren ein smule mindre.

Årets fangst var på formidable 744 fisk, totalt 184 kg, fordelt på 462 aurar med snittvekt på 239 gram, 279 røyer med snittvekt 196 gram og 3 laksar på henholdsvis 3,7 kg, 4,8 kg og ein på heile 9 kilo, som var i ein klasse for seg sjølv.

Utifrå data frå prøvefiske i år, kan det synast som om det er ei endring i fiskebestanden. Auren er i klart fleirtal, og er betydeleg større en tidlegare. Røyebestanden er mindre, men likevel aukande i forhold til dei siste 3 siste åra, då røya nærast har vore fråverande, særleg om våren og sommaren. Snittvekta på røya er stabil.

Grunneigarlaget for Storavatnet ønskjer alle velkommen til å fiska. Ordninga med fisketrygd avgift til staten er avslutta, så eit enkelt lokalt fiskekort for Storavatnet er alt som trengst. Det kostar kun kr 200.- pr. år, kr 100.- pr. veke, eller kr 50.- pr. dag. Korta er til sals i butikkar på øya og hjå dei som leiger ut båt.

Grunneigarlaget for Storavatnet takkar alle "fiskelaga" frå Rydland, Årbø, Vik, Nesbø, Dalen og Synningjo for innsatsen!