Svært mange utstillarar og eit talrikt publikum gjorde sitt til at årets marknad var verkeleg storarta

Etter å ha sett seg om i Kultur- og idrettsbygget i dag kan ein skrive i det vide og breie og dessutan  vise fram svært så mange bilete. Alt kan sjølvsagt ikkje omtalast, det må bli eit utval. Seinare tek me fram litt av kvart.