Så godt som fult hus og stor songglede under Fitjar barnegospel sin Minikonsert på Fitjar bedehus.

Mange foreldre, søsken og besteforeldre hadde funne vegen til Fitjar barnegospel sin konsert på bedehuset. Men mange av publikumarane hadde ikkje anna tilknytting til koret enn at dei er glad i barnegospel. Og konserten var til å bli glad av. Dirigent Ingvild Brekke Myhre sa at dei ynskte å dela songen og gleda med oss tilhøyrarar, og det klarde dei til fulle.

35 stolte koristar i alderen 5 år til 5. klasse deltok, og starta med si tradisjonelle oppvarming med "Halle- halle- halleluja det bob-bob-bob-bob-bobler inni  meg" og "Om eg er liten eller stor".  Fleire yngre ungar sat med store auger som tilhøyrarar og me veit dei tel ned til dei blir fem år og kan ta til i koret. Med såpass lav aldersgrense var det mykje som kunne distrahera unge songarar under ein konsert på ein time. Det var hår som skulle fiksast, smykker som skulle ordnast, skjorter som skulle nedi buksene, skjorter som skulle ut av buksene, luftgitarar som det skulle spelast på og anna, til stor underhaldning for tilhøyrarane. Og midt under ein song kunne oksygenbehovet bli så stort at ein berre måtte ta ein god lang gjesp. Men hos dei fleste var konsentrasjonen på topp, spesielt før pausen. Enkelte levde seg slik inn i songen at dei måtte svinga med, med eller utan hendene i lommene,  og det kunne sjå ut som dei og musikken var eitt.  Ei stor gruppe frå 3., 4. og 5. klasse bakerst i koret var med og bar songen svært godt. Ein del av desse var og med som solistar, anten åleine eller i duett. Det kan bli vel mykje tekst å læra for dei yngste, og då er bruk av solistar ein fin variasjon. Ein av dei med stor solisterfaring er Erika Reigstad, og ho framførde svært fint og klokkereint "Eg er i din plan". Andre med mindre erfaring slapp og til, slik som  Ingrid Bergesen som kom svært godt frå det då ho song "Takk for at eg har mat". Judith Hageberg song "Salme 25" med klar og stødig stemma. Dette er og ein song som krev litt ekstra av solisten som her skal overlappa koret, og det klarde Judith heilt strålande. Mange hugsar sjarmerande yngre solistar frå tidlegare konsertar, og sakna kanskje det i kveld. Det er mange i koret som både kan mykje tekst og held tonen og rytmen svært fint.

Det var god lyd i koret i kveld, og under refrenget på "Du er sola i livet mitt Jesus" var det nesten som taket på bedehuset letta, då alle tok i av full hals. Ikkje skriking, men god kraftig barnesong, full av glede. Responsen var stor applaus frå salen.

Etter pausen var det andakt ved Elisabeth Moldestad. Ho snakka om den eine heilt spesielle kongen, som heiter Jesus. Sjølv om mange av dei yngste hadde fått litt vel mykje energi etter eit par  glas med saft, var det mange som følgde med og svarde på spørsmål. Og då Elisabeth tok fram gitaren og oppfordra alle til å vera med å syngja var det ikkje mange som haldt munnen lukka. Elisabeth ville minna oss om at den vonde tornekrona som Jesus bar tok han på frivillig fordi han er så glad i oss menneske.

Mange frivillige gjer ein stor innsats kvar veka for koret. Ole Haukeland er nøkkelmann og lydsjef. Åse Hageberg, Halldis Abotnes, Bjørg Lise Vestbøstad og Torill Hartvedt sørgjer for noko å bita i i pausen, både for vaksne og ungar. Hilde Karin Eiken og Mona Alvsvåg Traa held orden i korrekkjene. Dagfinn Brekke på bassgitar, Steinar Vik på trommer og Lovise Vestbøstad på piano sørgjer for tonefølgje. Og sist men ikkje minst Ingvild Brekke Myhre som dirigent for koret. Andre er og innom av og til og hjelper til, f.eks. med andaktar. Alle fortener stor ros for arbeidet dei gjer for Fitjar barnegospel.