7a og b ved Rimbareid barne- og ungdomsskule synte svært stor glede under framføringa av julespelet En glede for hele folket i kveld, og hausta mange lovord for framføringa.

7. klassingane tok publikum med 2000 år tilbake i tid, og gjennom ord og tonar lét dei oss i salen få eit både truverdig og humoristisk  møte med historia om Jesu fødsel, som i Bibelen vert beskrive som ei glede for heile folket. Dette er 11. gongen dette spelet vert framført av 7. klasse på Rimbareid i tida før jul. Det har alltid vore ei fryd å sjå spelet, både for dei som har fått med seg dette på kveldsframsyninga og alle elevane i barnskulen som har fått sett dette som ein del av julefesten siste skuledag før jul.

Me skal ikkje sei aldri, men dei som har sett alle spela seier at sjeldan har ein sett så stor skodespelarglede og prestasjonar, så stor speleglede og så stor songglede. Koret som batt heile framsyninga saman var berre heilt fantastisk flott, med tydeleg og sterk song og stor innleving. Alle som deltok strålte og denne gleda nådde ut til oss i salen på ein svært god måte. Maria, Josef og vismennene var som proffe skodespelarar, dansande kamel og dansande gjetarar fekk framsyninga til å svinga, og engelen brakte den glade bodskapen klokkeklart fram. Med gode stemmer og eit bra lydanlegg gjekk ingen ord tapt, verken i songar eller replikkar.

Journalisten kan vel ikkje seiast å vera heilt objektiv i denne artikkelen, men som kontaktlærar for 7b Gunn Evy N. Haaland sa på premierefesten som 7. klasse og foreldra deira hadde etter framsyninga: Om de foreldre er i tvil om kor bra dette var, så kan eg skriva under på at dette var spesielt flott. Så då kan me som er foreldre stola på at det ikkje berre var stoltheit over vår eigen pode som fekk rørande tårer til å pressa på, men heile opplevinga av ei framsyning utanom det vanlege.

Syngespelet «En glede for hele folket» er skreve av Alf Georg Østebrøt, og vart på Fitjar framført i nynorsk versjon. Siste framsyning i år vert tysdag 21. desember under julefesten til barneskulen i gymnastikksalen på Rimbareid barne- og ungdomsskule. Under kveldsframsyninga filma Sunnhordland delar av spelet, og dette vert etter kvart lagt ut på nettsida deira her.