Fitjar kyrkjelyd inviterte i helga til weekend på Helgatun i Myrkdalen, og 80 fitjarbuarar boltra seg i snøen to dagar til ende. Mildver, til tider regn og fråver av sol la ingen dempar på gleda over fleire meter med snø.

Mange nytta laurdagen i alpinbakken i Myrkdalen. "Det var utrolig kjekt. Eg vet ikkje koffor eg ikkje har gjort dette på mange år, det var jo så kjekt!", var Olav Oma sin kommentar då han kom tilbake seint på ettermiddagen etter å ha utnytta skitrekket til siste tur. Ein stor gjeng av dei som føretrekk langrennsski trakka i oppgåtte spor i lysløypa. Nokre stopte med det, andre tok ein lengre tur opp til setrane, eller endå lengre,  og fekk dermed prøva seg på utforkøyring heim igjen. Med eit alderspenn på deltakarane frå 0 til 80 år var ikkje alle like komfortable med ski på beina, så nokre gjekk ein tur til fots istaden, nokre nytte dagen i barnevogna eller i pulken, og ein stor flokk lagde mykje liv i akebakken. Her koste mødrene, og ikkje minst fedrene, seg like mykje som ungane. "No begynne det snart å bli flaut", sa Dagfinn Brekke etter at ungane hadde gitt seg for dagen og han hadde sin n'te tur åleina på akebrettet.

Søndagen starta med familiegudsteneste ved Roald Drønen. Han viste fram ei nista, som viste seg å vera Ingvild Prestbø si, og snakte om behovet for mat. Ungane som hadde vore samla til laurdagsskule dagen før, deltok med flott song under gudstenesta, og ei gruppa med vaksne songarar deltok med 4-stemt postludium. Denne dagen var det færre folk i alpinløypa, og dess fleire med langrennski på beina. Tom Rydland arrangerte hoppkonkurranse, der han sjølv var både bakkemannskap, trenar, startar og dommar. Mange deltok, og kollenbrølet laud fleire gongar. Domaren var svært godt nøgd med innsatsen og prestasjonane, og gjekk ut frå at dei aller fleste hadde satt ny personleg rekord under konkurransen. Det vart delt ut  premiar til alle som deltok. Knivinga om å få det lengste hoppet var jevn, men jentene gjekk av med seieren. Oda Rydland vart kåre til hoppdronning og Guro Rimmereid til hopprinsessa. Tre gutar fekk prisen for størst pågangsmot og flest hopp, det var Kristian Prestbø, Vegard Aarbø og Torstein Raunholm Kjelling.

Helga bestod ikkje berre av skiaktivitetar. Kvar kveld og føremiddag var det samlingar, for å bli kjent, syngja ilag, høyra eit andaktsord eller berre for lått og løye. Det siste var det Torunn og Steinar Aarskog som stod for. Dei haldt det gåande i 1 1/2 time laurdag kveld, til stor glede og mykje latter for både små og store. Av høgdpunkt der kan me nemna lesetevlinga mellom Roald Drønen og Olav Oma, og songkonkurransen som stod mellom Pia (Ann Sofie Drønen), Kari Rydland og Elisabeth Moldestad. Dei song svært fort, men kva vinnaren Kari song er det ingen som veit.

Helga som hadde som tema "Kom og få mat" vart avslutta med ein god middag, og så var det berre å prøva å stua heile "flyttelasset" inn i bilen igjen, køyra heim for å tørka våte kle og gle seg til neste Helgatun-tur som skal vera 17.-19. april 2009.