Førstkomande laurdag vert det marknad for alle pengane i Fitjar sentrum; både på Sjøsio hos Larsen – og på Fitjar Vidaregåande skule.

På kaien vil bøndene, og andre produsentar, stille med eigenproduserte varer, både for sal og for å syne fram sine eigne produkt.

Mellom anna stiller lokale produsentar med anguskjøt, egg, lefser, torsk og laks.
Åse Nøttveit ved Fitjar Landbrukskontor med flotte foto og Fitjar såpekokeri med spennande såper.

I tillegg stiller storaktørane TINE og Fatland med sine produkt, mens eit traktorfirma 
vil syne fram traktorar, for å nemna noko.

Av andre ting nemner me at Øvrebygda 4H  òg vere til stades saman med Ina Soltvedt Tufteland, som vil ta dei minste med på rideturar.

Open Skule på Fitjar VGS
Parallelt med marknaden i Fitjar sentrum held Fitjar vidaregåande skule Open Skule.
Ein tradisjon dei har halde oppe år etter år. Her vil publikum få eit innblikk i korleis det vert arbeidd på dei ymse linjene på skulen elevbedriftene vil syne seg fram og det er lagt opp til ei rekkje aktivitetar for dei minste.

Alt i alt ein annleis, og spennande handledag på Fitjar førstkomande laurdag.