Konsertar prega kulturkalenderen i Fitjar sist helg, og mindre blir det ikkje denne helga når både VAMP og tre mannskor kjem for å halde konsert.

Rett nok ikkje alt samstundes. Vamp fyller Idrettshallen laurdag. Primus motor for konserten, Ole Bergesen, fortel at det allereie er selt 450 billettar, så her er det berre å hiva seg på om ein vil sikra seg plass. Vamp har hatt stor suksess det siste året, ikkje minst med «Liten fuggel». Dei har òg tidlegare vore på Fitjar og spelte i Kultursalen då han var omtrent ny. Dei veit såleis kva dei kjem til og ser fram til å koma til Fitjar.

Den andre konserten finn stad søndag ettermiddag. Då er det ikkje berre konsert, men òg utdeling av Kulturprisen for 2012 til Lilli-Ann og Per Drønen. På konserten deltek elles heile tre mannskor som vil syte for vakre vårtonar, både kvar for seg og i fellesnummer. Dei tre er Leirvik Mannskor, Mannskoret Havdur (frå Bømlo) og vårt eige Osternes Mannkor.