– Dette er ein stor dag for Fitjar, for Hordaland og for Norge. Gratulerer! sa fylkesordførar Tom-Christer Nilsen etter å ha skore over bandet i nasjonale fargar ved inngangsdøra til mølle B7 – og erklært Midtfjellet vindpark for opna.

– Mange har stilt spørsmål om kva ein skal gjere når olja tek slutt og om korleis me skal skapa ei meir klimavennleg framtid. Midtfjellet Vindkraft er svar på begge desse spørsmåla, sa fylkesordføraren, før Fitjar skulekorps slapp til med fengjande opningsfanfare.

Dagleg leiar i Midtfjellet Vindkraft, Johannes Koløen, hadde då allereie hatt ordet. Han herma ein smule etter Siv Jensen på valnatta då han sa: – Dette har eg venta lenge med å få seia: – Velkomen til Midtfjellet Vindpark!! Han fortsette med å seie at han ikkje la skjul på at det er gjort eit stort naturinngrep som ikkje alle er like glade for. – Samstundes har dette opna fjellet for mange nye grupper som tidlegare hadde problem med å koma seg til fjells, la han til.

Om lag 150 personar fekk med seg opninga der vinden gjorde seg merkbar med kuling i kasta. Så er det òg vinden som er ein av dei viktigaste grunnane til at ein, etter å ha fått resultata frå vindmålaren som vart sett opp i 1997, bestemte seg for å prøva å få til eit vindkraftverk på Fitjarfjellet.  

Olav Rimmereid  hadde tidlegare tenkt at denne vinden måtte kunne brukast til noko. Han nemnde ideen for kraftlagssjef Ole Vidar Lunde. Han fann ut at vind ville gi mykje meir energi enn vatn – og så begynte snøballen å rulle.

Etter mange ankesaker vart til slutt vindmølleparken godkjent, og etter mange rundar med søknad etter midlar var også økonomien på plass.

For  rundt to år sidan  tok den første gravemaskinen sin første jafs ved hovudvegen. Sidan er det kome opp 44 møller og bygt 27 km veg. – I ein periode bygde ein 600 meter veg i veka, opplyser byggjeleiar Sigve A. Martinsen.