Det banka på døra til 1. og 2. klasse. Inn kom ein framande mann som berre dei to kontaktlærarane visste om.

Bjørn Amundsen fortalde at han kom frå Redningsselskapet, og no ville han prate litt med dei minste elevane på Øvrebygda skule. Han viste fram nokre teikningar om bading og båt-liv og snart var samtalen i full gang. Mange kunne svare på spørsmåla som Bjørn kom med. Det var tydeleg at desse to klassene hadde lært ELIAS REGLENE som står på ein stor plakat bak i klasserommet. Dei var samde i at det er tøft å bruke redningsvest slik det står i første regel. Og saman med Bjørn slo dei fast at også foreldra burde ha vest når dei er ute i båt.

Kanskje elevane hadde gløymt at dei hadde teikna til ein konkurranse ved påsketider ? Men etter kvart var det fleire som kjende att teikninga si. Så vart det avslørt at 1. og 2. klasse hadde vunne. Lærarane kom berande inn med tre store øskjer. Alle elevane fekk kvar sin ELIAS redningsvest som premie. For ein flott og lagleg premie no når bading og båtliv står for døra. Alt i morgon kjem nok vestane i bruk for då skal elevane gjere strandhogg i Storevik.

Bjørn Amundsen er dagleg leiar i Redningsselskapet for Hordaland og Sogn og Fjordane, og han fortalde om stor deltaking i konkurransen på landsbasis. Tre klasser i Hordaland var blant vinnarane.