Me vart velsigna med Mathias som kom til verden den 31. oktober. Stolte foreldre er Veronica og Oddbjørn Tislavoll.