Skodespelarane tek i mot velfortent applaus etter siste framsyning.

Fitjarjenta Inger Muri Slettebø vare ein av mange unge skodespelarar i Stord teaterlag si framsyning av «Reisen til Julestjernen» no i desember.

Inger Muri Slettebø har vore med i Stord teaterlag si barne- og ungdomsgruppe gjennom fleire år og har vore med på fleire store framsyningar tidlegare, m.a. Taremareby.  Til advent i år sette gruppa opp det kjende stykket «Reisen til julestjernen» av Sverre Brandt med musikk av Johan Halvorsen. Dei starta opp med øvingar i august, og det har gått med mange tysdagskveldar og helger til øving.

«Reisen til Juelstjernen» handlar om ein konge og den litle prinsessa Gulltopp som forsvann frå slotten då ho var lita fordi ho gjekk ut i skogen for å finna julestjerna. Kongen vart så sint at han forbanna julestjerna slik at ho slokna. Den fattige jenta Sonja tar på seg oppdraget med å finna stjerna, og som dei fleste andre eventyr enda det godt.

Inger hadde heile tre ulike roller i dette stykket. Først dukka ho opp som ein av 6 stjernetydarar som kom til slottet til Kongen for å hjelpa han med å finna julestjerna.  Seinare dukka ho opp som dansande snøfnugg då Sonja var ute i skogen for å leita etter julestjerna, og til slutt var ho ei av hoffdamene då det skulle lagast til fest på slotten fordi prinesse Gulltopp hadde kome tilbake.

 Ei flott framsyning og eit flott, ungt skodepelartalent frå Fitjar!

 

Skodespelarane tek i mot velfortent applaus etter siste framsyning.