Ser du glaset Securitas meiner bryt alkohollova? Foto: Fitjar Fjordhotell/ Arkiv Fitjarposten

Gruppeleiar i FrP, Sigurd Andre Maraas, stilte fleire spørsmål angåande Securitas og skjenkekontrollane dei utfører for Fitjar kommune i dagens kommunestyremøte.

I førre veke skreiv me om korleis Fitjar Fjordhotell risikerer å få tildelt ein prikk frå Fitjar kommune, etter at Securitas fann to bilete dei ikkje likte på hotellet sine nett- og facebooksider i desember. Les heile saka her: https://fitjarposten.no/meiner-fitjar-fjordhotell-braut-alkohollova/

Sigurd Andre Maraas, som påpeiker at han på ingen måte undervurdere verdien av kontrollane og at ein skal handheva lovar og reglar innanfor området, hadde i førekant av møte sendt inn fleire spørsmål.

Han spør etter innhaldet i avtalen mellom kommunen og Securitas, kva kontrollane kostar og om dette er ei oppgåve dei kan utføra med egne ressursar.

– Fitjar kommune har i mange år hatt avtale om at Securitas skal utføra kontrollane for oss. Dei skal utføra 4 kontrollar i året for oss, kontroll av nettsidene skjer i tillegg til desse. Me betalar i underkant av kr 20.000 i året for desse. I ein liten kommune vert det vanskeleg å utføra desse kontrollane sjølv, og ein har ikkje kapasitet i administrasjonen til dette, svarar ordførar Wenche Tislevoll.

Maraas stilte ogso spørsmål rundt detaljnivået i kontrollen.

– Det kan sjå ut som om dei støvsugar bilete frå både facebook og nettsider som kan minna meir om pirk enn rusførebyggjande kontrollar, uttalar han.

Ordførar vil ikkje kommentera dette, sidan saka er under behandling.